Et intelligent sensorsystem som oppdager og varsler om fukt før skaden oppstår

Vi utvikler et system som forebygger fuktskader og forlenger levetiden til nye og eksisterende bygg. Systemet baserer seg på skyteknologi og smarte sensorer, og utvikles i samarbeid med SINTEF, Forskningsrådet og ledende bransjeorganisasjoner. 

Produktet lanseres i første omgang for utvalgte pilotkunder og samarbeidspartnere i Norge.     Vil du være med?

Interessert
Image

Vannskader koster samfunnet milliarder

Klimaet er i endring og intensiteten av ekstreme nedbørsmengder øker. Bygningsskader og virksomhetsstans forårsaket av lekkasjer og vanninntrenging er økende. Ifølge tall fra SSB koster byggskader 17 milliarder kroner årlig. Analyser utført av SINTEF viser at omtrent 70 % av disse er fuktskader. Ofte tar det lang tid før skader oppdages og renoveringskostnadene blir store.

Teknologiutvikling med fokus på forebygging gjennom tidlig detektering, varsling og skadebegrensning vil kunne gi store samfunnsmessige besparelser.

Produktet into gir deg trygghet og oversikt

Vi tilbyr en enkel og kostnadseffektiv forsikring mot vannskader. Våre sensorer kommuniserer i sanntid med selvutviklet software som gir deg full oversikt over bygningene dine. Du varsles automatisk om unormale fuktdannelser, slik at du kan sette inn tiltak før bygningen tar skade. Systemet kan enkelt integreres i nye byggeprosjekter, eller som ettermontasje i eksisterende bygg.

Fordeler

Lengre levetid for bygg

Reduserte vedlikeholdskostnader

Reduserte forsikringskostnader

Redusert risiko for driftstans hos virksomheter

Bedre inneklima siden fukt oppdages i en tidlig fase


Image

Om Sensor Innovation

Sensor Innovation er ledende i Norden på sensorbasert overvåkning av nye og eksisterende bygg. Selskapet har utspring fra erfarne kompetansemiljø i bygg- og anleggsbransjen, og har nære forbindelser til teknologi- og forskningsmiljø.

I samarbeid med SINTEF Community og SINTEF Digital, har Sensor Innovation inngått i et fireårig innovasjonsprosjekt finansiert av Forskningsrådet, som skal bidra til å videreutvikle teknologien.

Team

Image

Tor Ove Nesset

Erfaren leder med utdannelse innen økonomi, ledelse og strategi. 30 års erfaring fra olje- og gass, internasjonal vindkraft, rådgivning og bygg- og anleggsbransje.


Image

Sondre Rennan Nesset


Erfaring som sivilingeniør i Nordic Semiconductor AS og som utviklingsleder i Mester Tak AS, spesialisert på digitalisering av bygg- og anleggsbransje. Mastergrad i teknologi fra NTNU i elektronisk systemdesign og innovasjon.

Image

Bjørge Rennan Nesset


Erfaring som utviklingsleder i Mester Tak AS, spesialisert på implementering av digitale løsninger og brukergrensesnitt. Gjennomfører masterstudie som sivilingeniør i industriell design ved NTNU.

Kunder

Image
Image
Image

Partnere

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Kontakt oss

 

Sensor Innovation
Neptunvegen 6, 7652 Verdal
Epost: post@sensorinnovation.no
Tlf.: 992 75 830