En systemløsning som oppdager og varsler om fukt før skaden oppstår

Produktet into® forebygger fukt-/råteskader og forlenger levetiden til nye og eksisterende bygg gjennom tilstandsbasert overvåkning. Systemet baserer seg på smarte sensorer og skyteknologi, og er utviklet i samarbeid med bl.a. SINTEF og ledende aktører innen entreprenørbransje, industridrift, byggforvaltning og bransjeorganisasjoner. 

Ønsker du en forutsigbar, fremtidsrettet og bærekraftig løsning for ditt bygg?

Kontakt Oss
Image

Fuktskader koster samfunnet milliarder

Klimaet er i endring og intensiteten av ekstreme nedbørsmengder øker. Bygningsskader og virksomhetsstans forårsaket av lekkasjer og vanninntrenging er økende. Ifølge tall fra SSB koster byggskader 17 milliarder kroner årlig. Analyser utført av SINTEF viser at omtrent 70 % av disse er fuktskader. Ofte tar det lang tid før skader oppdages og renoveringskostnadene blir dermed store.

Vår teknologi med fokus på forebygging gjennom tidlig detektering, varsling og skadebegrensning vil gi store samfunnsmessige besparelser.

Produktet into®

Produktserien into® tilbyr en enkel og kostnadseffektiv forsikring mot fuktskader. Våre sensorer kommuniserer i sanntid med vår selvutviklede systemløsning kalt iCS — into® Control System, som gir full oversikt over bygningsmassen.

Gjennom iCS kan man enkelt generere rapporter, se sammenhenger gjennom årstider og fuktutvikling ved grafiske fremstillinger, se kart over de respektive byggene og få umiddelbar beskjed via telefon, mail eller API til andre styringssystemer om en unormal fukttilstand er under utvikling.

into® benytter klimadata i kombinasjon med analysemetoder for bl.a. bygningsfysikk, og maskinlæring for å avgjøre og varsle om det er unormal fuktutvikling. Dataen hentes ved å plassere trådløse sensorer på strategiske steder i eller på konstruksjonen og i kritiske områder i bygget. I tillegg er sensorene tilpasset elektroniske stoppekraner for å kunne stenge vanntilførsel ved et eventuelt akutt tilfelle i rørnettet. Systemet kan enkelt integreres i nye byggeprosjekter og ettermonteres i eksisterende bygg. Alle komponentene er trådløse og batterikapasiteten er over 30 år!


Image

Fordeler

Lengre levetid for bygg

Reduserte vedlikeholdskostnader

Reduserte forsikringskostnader

Redusert risiko for driftstans hos virksomheter

Bedre inneklima siden fukt og råtedannelser oppdages i en tidlig fase

Om Sensor Innovation

Sensor Innovation er globalt ledende på sensorbasert fuktovervåkning av nye og eksisterende bygg. Selskapet har utspring fra erfarne kompetansemiljø i bygg- og anleggsbransjen og ledende teknologimiljø. Vi har et tett samarbeid med ledende teknologi- og forskningsmiljø for å hele tiden kunne videreutvikle og verifisere teknologien vår. 

Sammen med partnere og kundeporteføljen vår har vi utviklet tilpasningdyktige sensorer og tilhørende styringssystem som kontinuerlig overvåker og varlser om unormal fukttilstand.

Team

Image

Sondre Rennan Nesset
CEO


Erfaring som sivilingeniør i Nordic Semiconductor AS og som utviklingsleder i Mester Tak AS, spesialisert på digitalisering av bygg- og anleggsbransje. Mastergrad i teknologi fra NTNU i elektronisk systemdesign og innovasjon.


Image

Tor Ove Nesset
COO

Erfaren leder med utdannelse innen teknologi, økonomi, ledelse og strategi. 35 års erfaring fra olje- og gass, internasjonal vindkraft, rådgivning og bygg- og anleggsbransje.

Image

Bjørge Rennan Nesset
CPO


Erfaring som utviklingsleder i Mester Tak AS, spesialisert på implementering av digitale løsninger og brukergrensesnitt. Gjennomfører masterstudie som sivilingeniør i industriell design ved NTNU.

Kunder

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Partnere

Kontakt oss

 

Sensor Innovation AS
Neptunvegen 6, 7652 Verdal
Epost: post@sensorinnovation.no
Tlf.: 992 75 830